Eşti aici

Sinteza standardului de performanta

 

 

 

 

Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 37/2007

Conform prevederilor acestui standard,  furnizorul de gaze naturale are urmatoarele obligatii:

  • de a raspunde solicitarii primite din partea oricarui solicitant/consumator, având ca obiect incheierea/modificarea unui contract de furnizare reglementata/ negociata a gazelor naturale, in termen de 15 zile de la data primirii solicitarii;

  • de a raspunde sesizarilor adresate in scris de consumatori cu privire la facturi, explicând acestora continutul facturilor si, in cazul in care solicitarea consumatorilor se dovedeste a fi intemeiata, de a proceda la recalcularea facturilor, in termen de 15 zile de la data primirii solicitarii;

  • de a raspunde sesizarilor oricarui consumator cu privire la calitatea gazelor naturale furnizate, in termen de 15 zile de la data primirii solicitarii;

  • de a raspunde sesizarilor oricarui consumator cu privire la functionarea, inlocuirea, remedierea, schimbarea amplasamentului contorului si altele asemenea, in termen de 30 zile de la data primirii solicitarii;

  • de a  informa in scris consumatorul/ solicitantul in legatura cu penalitatile exigibile si de a efectua plata acestora, in termen de 20 de zile de la data la care obligatiile furnizorului au devenit scadente.

In situatia in care nu-si indeplineste aceste obligatii in perioada de timp specificata, furnizorul va plati consumatorului urmatoarele penalitati:

 

Nr. Crt 

Obligatiile furnizorului

Perioada de timp specificata

Suma specificata

1.

Contractarea gazelor naturale

15 zile de la data primirii solicitarii

30 lei

Pentru fiecare zi suplimentara

5 lei 

2.

Facturarea contravalorii gazelor naturale furnizate

15 zile de la data primirii solicitarii

30 lei 

Pentru fiecare zi suplimentara

5 lei 

3.

Calitatea gazelor naturale furnizate

15 zile de la data primirii solicitarii
 

50 lei 

Pentru fiecare zi suplimentara

10 lei 

4.

Masurarea gazelor naturale furnizate

30 zile de la data primirii solicitarii

30 lei 

Pentru fiecare zi suplimentara

5 lei 

5.

Penalitati datorate pentru neindeplinirea obligatiilor de plata ale furnizorului

20 de zile de la data la care obligatiile de plata au devenit scadente

150 lei 

 

In cazul in care termenele prevazute se implinesc intr-o zi nelucratoare, acestea  se decaleaza in mod corespunzator, incepând cu prima zi lucratoare. De asemenea, cererile/solicitarile primite de furnizor dupa ora 16.00 dintr-o zi lucratoare sau la orice ora din zilele nelucratoare vor fi considerate primite in

urmatoarea zi lucratoare.

 

Solicitantii/consumatorii au dreptul sa adreseze reclamatii:

  • furnizorului, in legatura cu nerespectarea de catre acesta a obligatiilor care ii revin conform prevederilor standardului de performanta; reclamatia poate fi depusa in termen de maximum 30 de zile de la data exigibilitatii obligatiei;

  • ANRE, in legatura cu nerespectarea de catre furnizor a obligatiilor care revin acestuia conform prevederilor standardului de performanta; reclamatia poate fi depusa in termen de maximum 60 de zile de la data exigibilitatii obligatiei.