Eşti aici

Drepturile si obligatiile furnizorului de gaze naturale

 

 

 

Obligaţiile şi drepturile furnizorului de gaze naturale

(1) Furnizorul de gaze naturale are, în principal, următoarele obligaţii:

a) să desfăşoare activitatea de furnizare a gazelor naturale pe bază de contracte comerciale încheiate conform reglementărilor ANRE;

b) să respecte standardele de performanţă pentru serviciul de furnizare prestat în baza contractelor-cadru;

c) să asigure înmagazinarea gazelor naturale, conform reglementărilor ANRE;

 d) să încheie contracte de achiziţie a gazelor naturale, astfel încât să asigure acoperirea consumului pentru clienţii săi;

e) să pună la dispoziţia clienţilor datele relevante privind consumul acestora pe o perioadă ce cuprinde cel puţin ultimii 5 ani;

f) să înfiinţeze puncte unice de contact pentru informarea clienţilor finali cu privire la drepturile acestora, la legislaţia în vigoare şi la căile de soluţionare a litigiilor, în cazul unui diferend;

g) să permită clienţilor schimbarea efectivă a furnizorului de gaze naturale în termen de 3 săptămâni de la data solicitării;

h) să pună la dispoziţia clienţilor mai multe modalităţi de plată a contravalorii consumului de gaze naturale şi să permită acestora să opteze pentru oricare dintre acestea;

 i) să plătească contravaloarea gazelor naturale achiziţionate, conform contractelor încheiate.

(2) Furnizorul de gaze naturale are, în principal, următoarele drepturi:

a) să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate, conform contractelor încheiate cu clienţii;

b) să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate în regim de furnizare de ultimă instanţă, conform reglementărilor ANRE;

c) să limiteze şi/sau să sisteze furnizarea gazelor naturale la clienţi, în condiţiile specificate în contracte.