You are here

Performance standard for 2012

A.  Indicatori de performanţă anuali:

 

Indicatorul de performanţă ( nr. articolului)

Obiectiv

Realizat

Art. 11

IPA 1 – Procesarea cererilor de contractare

90%

100%

Art. 12

IPA 2 – Răspunsuri la solicitările consumatorilor

95%

100%

Art. 13

IPA 3 – Reluarea furnizării

95%

100%

Art. 14

IPA 4 – Informaţii cu privire la indicatorii de performanţă

100%

100%

 

       

 

       B. Date ganerale privind activitatea furnizorului:

 

Numărul de solicitări privind încheierea contractelor de furnizarereglemetată a gazelor naturale

casnici

150

156

noncasnici

6

Numărul de contracte de furnizare reglemetată a gazelor naturale

casnici

150

156

noncasnici

6

Numărul de solicitări privind încheierea contractelor de furnizarenegociată a gazelor naturale

casnici

0

1

noncasnici

1

Numărul de contracte de furnizare negociată a gazelor naturale

casnici

0

1

noncasnici

1

Numărul total de consumatori cărora li s-a limitat/întrerupt furnizarea ca efect al neîndeplinirii obligaţiilor de plată

0

Numărul total de consumatori cărora li s-a limitat/întrerupt furnizarea şi care şi-au îndeplinit obligaţiile de plată

0

Numărul total de consumatori cărora li s-a limitat/întrerupt furnizarea şi care şi-au îndeplinit obligaţiile de plată şi cărora li s-a reluat furnizarea în 24 de ore

0